ทริป / แพคเกจ

Package บริการที่ได้รับ
Package 1 : 2 วัน 1 คืน
อัตราค่าบริการ 1,950 บาทต่อคน
อาหาร 3 มื้อ
ที่พัก
ค่าเรือทำกิจกรรม
บริการรถซาเล้ง
บริการจักรยานใช้ในชุมชน
ประกันชีวิต
Package 2 : One Day Trip (ไม่ค้างคืน)
อัตราค่าบริการ 950 บาทต่อคน
อาหาร 2 มื้อ
ค่าเรือทำกิจกรรม
บริการรถซาเล้ง
บริการจักรยานใช้ในชุมชน
ประกันชีวิต

หมายเหตุ
• ลูกค้าอายุ 5 -10 ปีคิดครึ่งราคา
• ลูกค้าอายุต่ำกว่า 5 ปีไม่คิดค่าบริการ
• ที่พักโฮมสเตย์ 200 บาท / คน
• ห้องแอร์เริ่ม ที่ 600 บาท

ตัวอย่างโปรแกรม Package 2 วัน 1 คืน


อัตราค่าบริการ 1,950 บาทต่อคน
(อัตราค่าบริการ 1,950 บาทต่อท่าน ในจำนวน 3 ท่านขึ้นไป หากไม่ถึง 3 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เวลา กิจกรรม
Day 1
14.00-15.00 น. ลูกค้าเดินทางถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์ รับ Welcome Drink น้ำมัลเบอร์รี่ น้ำมะพร้าวอ่อน หรือน้ำผลไม้ตามฤดูกาล ก่อนเข้าที่พัก
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. สัมผัสความเป็นอยู่ของวิถีชุมชนในยามเย็น ชิมเบอร์เกอร์ปูม้าแห่งเดียวในโลก หรือสารพัดโรตีที่ไม่ซ้ำแบบกัน (อาจจะโชคดีได้ชมหิ่งห้อยในบางวันที่โอกาสเหมาะสม)
21.00 น. ลูกค้าพักผ่อน เข้านอน
Day 2
5.00 น. ลูกค้าตื่นทำภารกิจส่วนตัว
5.30 น. -11.00 น. ล่องเรือทำกิจกรรม “จิบกาแฟ แลหวัน” สู่ปากอ่าวรับฟังคำบรรยายและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
ล่องเรือดูวิถีชีวิตชวประมง เช่น การจับปลา วางอวน งมหอย เป็นต้น
ล่องเรือสู่ป่ามรกต ชมบรรยากาศป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์เก็บใบโกงกางเพื่อนำกลับมาประกอบอาหาร
นั่งเรือไปสู่แหล่งโคลนธรรมชาติ ทำกิจกรรมสปาโคลนกิจกรรมที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงบ้านแหลม วางโคลนกลางเรือทำสปาบนเรือสร้างประสบการณ์แปลกใหม่
ปลูกป่าชายเลน
11.30 น. กลับสู่บ้านแหลมโฮมสเตย์ ล้างตัวก่อนรับประทานอาหาร
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.30 น.- 15.30 น. ชมวิถีชุมชน (เลือกตามความสนใจ)
- กลุ่มพริกแกง
- กลุ่มทอหางอวน
- ปากกัดตีนถีบ (ลอกใบจาก)
- บ้านดินปั้นหม้อ
- บ้านมัลเบอรี่
- ชมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น หรือที่ใกล้เคียง
16.00 น. ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
• กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าContact Us

ที่อยู่

บ้านแหลมโฮมสเตย์ เลขที่ 128 หมู่ 7 บ้านหน้าทับ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์

0655137273

อีเมลล์

Thanksinminhman@gmail.com

Your message has been sent. Thank you!